Koňský ranč

11.12.2014

Koňský ranč

Buďte zdrávi, hráči Big Farm!

Stávající aktualizace přinese spoustu nových věcí. Největšími změnami projde koňský ranč, kde od nynějška můžeš mít mnoho nových koní. Můžeš je rozmnožovat z tvých současných koní, určovat bonusy a talent při rozmnožování a zajistit tak, že právě na tvé farmě budou ty nejlepší koně ve hře!

Rose cítí, že jsi připraven na novou výzvu: rozmnožování koní a větší soutěže. Prý jsi se totiž již naučil pracovat s otěžemi koně a cítíš se při své práci s koněm bezpečněji. Ukaž, co v tobě je!

Vylepšování stájí

Tvůj kůň se již nebude cítit ve stájích osaměle. Jejich vylepšením vznikne více boxů, do kterých můžeš k tvému koni nastěhovat nové přátele.

 • Stáje lze nyní za soutěžní podkovy vylepšit až na 7. úroveň.
 • S každou úrovní se navýší počet koňských boxů (maximálně 7).
 • V každém boxu lze ustájit pouze jednoho koně.

Nákup koní

Náš obchod s koňmi ti umožní získat nové koně, kterými zaplníš prázdné boxy ve svých vylepšených stájích.

 • Ke koupi koně budeš potřebovat soutežní podkovy.
 • Koně lze koupit pouze do prázdných stájových boxů, jinak je pořídit nelze.
 • Uvolnit koňský box lze propuštěním koně na svobodu.

Chov koní

Jaké koně budeš pěstovat je jen a jen na tobě. Chceš vlastnit stáj nejslavnějších závodních koní ve hře nebo se chceš soustředit na koně šlechtěné pro skákání? Pomocí rozmnožování svých koní řídíš výsledky svého ranče. Vyber nejlepší rysy svých koní, vyber nového a ujisti se, že najdeš rodiče, kteří jsou správní pro tvé plány.

 • Spářením dvou koní se ti narodí jedno nové hříbě. Rodiče hříběte opustí stáj, aby tak uvolnili místo nové generaci.
 • Rozmnožování vytváří nového koně s odlišným potenciálem než jeho rodiče, vlastnosti nového koně jsou vyšší z důvodu chovného procesu, pokles v množství tréninkových bodů je nutný pro další navýšení vlastností koně a zvýšení chovné kvality.
 • Dva koně musí být zvoleni, aby došlo k chovnému procesu. Jejich jména, chovná hodnota, chovná kvalita, level vlastností a chovný efekt je zobrazen poblíž jejich portrétu, a tak se můžeš ujistit, že zvolíš dva nejvíce vhodné koně pro tvůj požadovaný výsledek.
 • Na pravé straně se ti zobrazí portrét tvého hříběte, kde budeš moci spatřit následující informace:
  • chovná kvalita
  • chovná hodnota
  • jméno hříběte (lze změnit)
  • množství dostupných chovných míst
  • level vlastností
  • pokles v množství tréninkových bodů, které jsou potřeba na vylepšení vlastnosti v %
  • počet vytvořených chovných efektů
  • šance, že se chovná kvalita při rozmnožování zvýší

Chovný efekt

Pravděpodobnost získání hodnotného hříběte je vyšší, páříte li spolu co nejvíce talentované koně. Bude tvůj kůň skutečný talent nebo mistr ničeho?

 • Chovný efekt zvyšují buď vlastnosti koně nebo síla do turnaje.
 • Chovné efekty jsou generovány v chovném procesu nebo předány od rodičů hřiběte.
 • Chovný kůň může mít maximálně 6 chovných efektů.
 • V závislosti na průměrné chovné hodnotě rodičů jsou vytvořeny pole chovných efektů pro jejich potomky.
 • Mají-li rodiče chovný efekt, předají ho svému hříběti.
 • Poté, co je chovný proces u konce, budeš muset zvolit, který z chovných efektů chceš pro tvého nového koně použít.

Chovná kvalita

Chovná kvalita je jakýsi indikátor, který určuje hodnotu tvého koně. Je zde 6 úrovní chovných kvalit: obyčejný, neobvyklý, vzácný, vyjímečný, neuvěřitelný a legendární. Úroveň chovné kvality může být navýšena použe skrz chov koní. Narozené hříbě vždy obdrží chovnou kvalitu svých rodičů.

Nové turnaje a úkoly

Lester, George a Tessa si pro tebe připravili nové, těžší úkoly. V turnajích zjistíš, jak dobře si své koně vytrénoval! Koně mohou nyní dosáhnout až 100. úrovně.

Nové úkoly tě provedou skrz koňský ranč. Tutorial ti úkáže, jak zvládnout chovný proces. Za splnění úkolů budeš moci získat pěkné odměny.

Příjemnou zábavu přeje Goodgame Studios

◀ Zpět